మగ్నిఫిసెంట్ ఫిలాసఫీ అండ్ Aldar ప్రధాన కార్యాలయ భవనం యొక్క డిజైన్

Aldar ప్రధాన కార్యాలయ భవనం
 

  The Aldar headquarters building, which is located on Al Raha Beach, అబూ ధాబీ, Uni Arab Emirates, has been known well as one of the most iconic buildings in the world now since 2010. This particular building will be able to offer some notable privileges as it is surrounded by the canal, the sea, and also the city. ఒకటి

ఇంకా చదవండి

ఎడిన్బర్గ్ యొక్క ప్రిన్సెస్ స్ట్రీట్ గార్డెన్స్ యొక్క అసాధారణ సీనరీ

ఎడిన్బర్గ్ యొక్క ప్రిన్సెస్ స్ట్రీట్ గార్డెన్స్
 

  Princes Street Gardens is a public valley area that is surrounded by Edinburgh Castle in the north and Princes Street Edinburgh in the south. This Garden has three parts. This street garden is a place that separates the Edinburgh’s Old and New Town and also it is such a complement area for those main buildings in this city. ఈ

ఇంకా చదవండి

హోలీరూడ్ ప్యాలెస్, స్కాట్స్ మేరీ రాణి యొక్క ఇన్క్రెడిబుల్ హోమ్

హోలీరూడ్ ప్యాలెస్
 

  Holyrood Palace or it is best known as Mary Queen of Scots, is the State Apartments that are used regularly by The Queen for the State ceremonies and the official entertaining. In this palace, the visitors and tourist can explore for more than 10 magnificent historical sites and the State Apartments; the romantic looks brings you to the Holeyrood

ఇంకా చదవండి

ఎడిన్బర్గ్ క్యాజిల్ వైభవోపేతమైన హిడెన్ చరిత్ర

ఎడిన్బర్గ్ క్యాజిల్
 

  ఎడిన్బర్గ్ క్యాజిల్ రాజ నివాసం స్థానంలో మరియు సైనిక దుర్గాన్ని వంటి స్కాటిష్ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ సైనిక చర్య గత చూసిన 1745, ఆపై 1920 ల వరకు, స్కాట్లాండ్ లో బ్రిటిష్ సైన్యం యొక్క ప్రధాన స్థావరం ఉంది. ఈ రోజుల్లో, ఈ కోట స్కాట్లాండ్ లో అత్యంత ప్రజాదరణ మరియు ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణ స్థలాలు. పెంపకం మరియు నిట్రమైన

ఇంకా చదవండి

Imposibble దానిపేరు మిల్లవు వయాడక్ట్ బ్రిడ్జ్ (ఫ్రాన్స్)

దానిపేరు మిల్లవు వయాడక్ట్ బ్రిడ్జ్
 

  Millau Viaduct Bridge was founded to alleviate the kilometers-long of traffic congestionin every year that makes traffic jams happened as the tourists make their way in south during the summer, going the valley into a Millautown that became a popular jamming in the A75 auto route. The construction in this place was quite difficult as that region that is

ఇంకా చదవండి

థింగ్స్ గ్రేట్ బెల్ట్ గురించి మీరు తెలుసుకుంటే కలవారు స్థిర లింక్ (డెన్మార్క్)

గ్రేట్ బెల్ట్ స్థిర లింక్
 

  The Great Belt Fixed Link is one of the best suspension bridges that you can find in Denmark. This amazing bridge, which is also known well as the Vestbroen Bridge, is created by Dissing+Weitling in order to cross the Great Belt Straight. In other words, it will be able to connect the Danish Island of Zealand and Funen. కాబట్టి

ఇంకా చదవండి

విజిటింగ్ మేరీ కింగ్స్ క్లోజ్లోనే థ్రిల్ ఫీల్

Costumed-Character-Tour-Guides
 

  Looking at the old buildings in Edinburgh, you’ll know that you can find many attractions that you can visit in there. One of them is Mary King’s Close, a famous building in Edinburgh that has a historical value. The building is named after Mary King, the daughter of Alexander King who is famous to have some important properties around

ఇంకా చదవండి
1 2 3 36