ស្វែងរកសម្ងាត់នៃទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ Girona

Girona
 

  តើអ្នកធ្លាប់សុបិន្តរបស់វង្វេងនៅជុំវិញក្រុងបុរាណនេះមានស្ថាបត្យកម្មជាប្រវត្តិសាស្រ្ត? ប្រសិនបើអ្នកធ្វើ, Girona might be the perfect destination for your next travel plan. អេស្ប៉ាញត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្ម, វប្បធម៍និងអាហារដែលច្បាស់ណាស់ថាត្រូវបានគេចាប់. If Spain is one of your favorite countries then it will be hard for you to not loving this

អាន​បន្ថែម

កន្លែងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទៅទស្សនានៅក្នុង Montjuic, អេស្ប៉ាញ

ប្រាសាទនៃ Montjuic (espaibarcelona)
 

  Have you ever heard Montjuic? ឈ្មោះនេះអាចនឹងមិនត្រូវបានស៊ាំទេតែរបៀបអំពីកាតាឡាននិង Barcelona? អ្នកមិនអាចមិនអើពើឈ្មោះទាំងពីរចាប់តាំងពីក្រុម Barcelona គឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ពេញនិយមនៅលើពិភពលោក. សំរាប់​ព​ត៌​មាន​របស់​អ្នក, Montjuic is the shadow hill, ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្លិប Barcelona. The city consists of several areas and this hill is one of interesting places

អាន​បន្ថែម

Portobello MarketHunting Antiques in London

Antiques in Portobello Market
 

  For fans of antiques you must visit this place, Portobello Market is one of the most famous tourist destination in the world. ពាក្យគន្លឹះ: portobello market,khase aferikha,portobello road coins,starinni moneti london,पुराने सिक्के के विक्रेता

អាន​បន្ថែម

See 5 Incredible Places to Visit in Hyderabad (ប្រទេស​ឥណ្ឌា)

Hussain Sagar Lake of Hyderabad
 

  Nowadays there still many people think that India is not too attractive tourist destination. ប៉ុន្តែ, unexpectly a survey that held by popular traveling website ‘LonelyPlanetgive a result that Hyderabad (one of the largest city in India) managed to occupy the third position in the list of 10 Best in Travel 2013. The result is not only a nonsense,

អាន​បន្ថែម

Cannes – 2nd Most Favorite Destination in France

Cannes - Beautiful Harbor City of France
 

  Cannes is a small town that become a home for about 74,000 residents. The city is located in the south of France, precisely in Côte d’Azur. The area is well known as a Vacation place for millionaires and celebrities, to enjoy the blue beaches, place for spectacular entertainments. ពាក្យគន្លឹះ: francewanderer

អាន​បន្ថែម

Las Vegas StripEntertainment Capital of the World

Las Vegas Strip
 

  Las Vegas is a resort town that is very well known internationally for the gambling industry, shopping, and entertainment. Las Vegas also called as the Entertainment Capital of the World. The most popular Location in Las Vegas is the Las Vegas Strip. ពាក្យគន្លឹះ: las vegas strip,Las vegas strep,लास वेगास में सबसे बड़ा कैसीनो

អាន​បន្ថែម

VaranasiMost Sacred City of India

Varanasi
 

  Varanasi is one of the seven holy city for Hindus. Varanasi is the oldest city in India inhabited since 1200-1100 BC, and it is the holiest city for Indian. Varanasi does not like other place that can offer tourist attractions such as beautiful beach, mountains, hills, ល, but in Varanasi we can see the life of the Hindu community

អាន​បន្ថែម
1 2 3 4